OM FÅFÄNGAN

FÅFÄNGAN

HUDVÅRD I BROMÖLLA

Fåfängan - Resultatinriktad hudvård i Bromölla


Professionell avancerad hudvård för dig som vill ha synbara resultat! Behandlingarna utförs av Auktoriserad Hud och Spaterapeut, Jennie Persson. Jag är medlem i SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorgansisation). Det innebär att jag har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella hudvårdsbehandlingar. Det betyder också att jag har behandlingsskadeförsäkring och har tystnadsplikt - Hos mig är du trygg!


Fåfängan vill erbjuda det senaste inom resultatinriktad hudvård och använder modern apparatur som SkinPen Microneedling, Diamond Microdermabrasion, Ultraljud, Photonljus, Diatermi, CryoPen mm. Detta i kombination med produkter från fantastiska och banbrytande hudvårdsmärkena Elizabeth Arden PRO och Esse Probiotic Skincare, kommer förbättra din hud märkbart. Du kan även köpa makeup från bareMinerals.

På Fåfängan kan du även boka tid för avslappnande klassisk svensk massage, färga och forma dina bryn eller köpa produkter och presentkort.


Du kan betala med kort (Mastercard och Visa), via Swish eller med kontanter.


Hittar du inte det du söker skräddarsyr jag gärna behandlingar som passar just dig. Vet du inte vilken behandling som passar dig? Ring för konsultation!


Du hittar salongen i Bromölla med närhet till kringliggande orterna; Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Kristianstad.


Fåfängan, Dalagatan 21, 29532 Bromölla,  070-673 71 52

Mail: info@fafangan.nu

Parkera gärna på uppfarten.

Öppettider efter överenskommelse.


Inför ditt besök:

Är du gravid, äter du mediciner, är du allergisk? Det är viktigt att du meddelar ditt hälsotillstånd så att jag kan anpassa behandlingen för dig på bästa sätt.

Vid förhinder avboka senast 12 timmar före bokad tid. Avbokning som sker inom 12 timmar från utsatt tid debiteras fullt pris.

Barn under 18 år behandlas inte utan föräldrars vetskap och godkännande.


Välkommen!


Ja tack, jag vill gärna ha Fåfängans nyhetsbrev med nyheter, tips och erbjudanden!
 
 
 
 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)Fåfängan är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (I) det särskilt överenskommits mellan Fåfängan och dig, (II) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (III) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Fåfängans verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Fåfängan om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller

arbetar. 


Copyright @ All Rights Reserved